planning poker app

planning poker app

Datum: 12 april, 2016
Opdrachtgever: Hogeschool Leiden
URL: https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.patrickdevelopment.planningpoker

Omschrijving

Planning poker is een android app waar je gezamenlijk planning poker kan spelen. Door een sessie te maken en de code die je krijgt te delen met je team leden kan je snel en gemakkelijk een planningpoker sessie starten zonder het kaartspel nodig te hebben.

Scrum is een flexibele methode om een project aan te pakken. Scrum wordt ook vooral gebruikt in de software wereld. Er wordt gewerkt in sprints, waarin er aan het eind van elke sprint een prototype software ingeleverd moet worden. In het onderwijs en praktijk wordt er veel gewerkt met Scrum. Planningpoker is een nuttige techniek die gebruikt wordt om zo efficient en accuraat mogelijk taken te verdelen.

Planningpoker wordt gebruikt om taken binnen een project een bepaalde waarde te geven. Deze waarde symboliseert in de meeste gevallen de hoeveelheid moeite die voor het onderdeel moet worden gedaan of de grootte van het onderdeel binnen het project. Planningpoker wordt oorspronkelijk gespeeld met speciale kaarten. De kaarten, varierend van 0 tot 100, worden op tafel gelegd. De teamleden stellen de benodigde taken vast en kiezen per taak een kaart. De scrummaster haalt vervolgens de teamleden met de hoogste en laagste kaart eruit en vraagt om toelichting. Deze stappen worden herhaald voor elke taak, zodat er een realistische planning kan komen.

Deze app gebouwd omdat we op school deze opdracht kregen om samen met een groep te gaan bouwen in 9 weken tijd. Hiervoor is een plan van aanpak opgesteld en functioneel en technisch ontworpen en getest. We hebben een web API gebouwd voor de communicatie en daarin google cloud messaging geintergreerd om realtime alles te kunnen updaten naar alle clients tegelijkertijd.